Βασιλική Νίκα

Ιστορίες και τραγούδια από μία μουσικό του δρόμου

Home » Category: How to

How to make a Dadaist composition:

The composition will be like you.And here are you a composer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming though beyond the understanding of the vulgar. Nikolai Wasser, 1920